Regimul juridic al plantelor, substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope

Ordonanta de Urgenta nr. 6/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri si pentru completarea Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 100, din 15 februarie 2010.

Avand in vedere pericolul pe care il prezinta pentru sanatatea publica consumul anumitor plante si substante, din cauza intoxicarilor pe care le produc si riscului de abuz,
luand in considerare numarul mare de persoane care se prezinta la spital in urma consumului unor asemenea plante si substante, intrucat numarul magazinelor prin intermediul carora se comercializeaza aceste plante si substante creste alarmant, tinand cont de faptul ca orice intarziere determinata de parcurgerea procedurii legislative obisnuite ar putea afecta sanatatea sau viata unui mare numar de persoane, in special tineri, in considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul general public si constituie o situatie de urgenta si extraordinara a carei reglementare nu poate fi amanata,in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta:

Art. I. — Legea nr. 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 362 din 3 august 2000, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 1, litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„a) substante aflate sub control national — drogurile si precursorii inscrisi in tabelele-anexa nr. I—IV, care fac parte integranta din prezenta lege; tabelele pot fi modificate prin hotarare a Guvernului, prin inscrierea unei noi plante sau substante, prin radierea unei plante sau substante ori prin transferarea acestora dintr-un tabel in altul, la propunerea ministrului sanatatii;”.

2. In tabelul nr. I, dupa substanta TMA-2 = 2,4,5- trimethoxyamphetamine se introduc urmatoarele plante si substante:
„BZP (benzilpiperazina)
CPP (clorofenilpiperazina)
CP 47,497 = 2-(3-hidroxiciclohexil)- 5-(2-metiloctan-2-il) fenol
CP 47,497-C6 = 2-(3-hidroxiciclohexil)-5-(2-metilheptan-2-il) fenol
CP 47,497-C8= 2-(3-hidroxiciclohexil)-5-(2-metilnonan-2-il) fenol
CP 47,497-C9= 2-(3-hidroxiciclohexil)-5-(2-metildecan-2-il) fenol
DOC (2,5-dimetoxi-4-cloroamfetamina) = 1-(4-clor-2,5- dimetoxi-fenil) propan-2-amina
DOI (2,5-dimetoxi-4-iodoamfetamina) = 1-(2,5-dimetoxi-4-iodofenil)-propan-2-amina
Fluorometcatinona (flefedrona) = 1-(fluorofenil)-2-(metilamino) propan-1-ona
Indanilamfetamina
JWH-018 = Naftalen-1-il-(1-pentilindol-3-il) metanona4-metilmetcatinona (mefedrona) = 1-(4-metilfenil)-2-metilaminopropan-1-ona
4-metoximetcatinona (metedrona) = 1-(4-metoxifenil)-2-(metilamino) propan-1-ona
Oripavina
Toate speciile din genul Psilocybe
TFMPP (trifluorometilfenilpiperazina)
β-ceto-MDMA (metilona) = 2-metilamino-1-(3,4-metilendioxifenil) propan-1-ona
β-ceto-MBDB (butilona) = 1-(1,3-benzodioxol-5-il)-2-(metilamino) butan-1-ona.”

3. In tabelul nr. II, dupa substanta 2C-B = 4-bromo-2,5- dimethoxyphenethylamine se introduce urmatoarea substanta:
„Bromo-dragonfly = 1-(8-Bromobenzodifuran-4-il)-2-aminopropan.”

4. In tabelul nr. III, dupa substanta ZOLPIDEM = N, N,6-trimethyl-2-p-tolylimidazol [1,2 = α] pyridin-3-acetamide se introduc urmatoarele plante si substante:
„Acid ibotenic
Amanita muscaria (L: Fr.) Lam.
Amanita pantherina
Amida acidului lisergic
Toate speciile din genul Argyreia
7-hidroximitragynina
Ibogaina
Ketamina
Muscimol
Mitraginina
Mitragyna speciosa Korth (Kratom)
Nitrit de amil
Nymphaea caerulea Sav.
Turbina corymbosa (L.) Raf., Sin. Rivea corymbosa (L.)
Hallier f.
Salvinorin A-F
Salvia divinorum Epling & Játiva
Tabernanthe iboga (L.) Nutt.”

5. In tabelul nr. IV, dupa substanta Toluene se introduce urmatoarea substanta:
„Gama-butirolactona (GBL) = Dihidrofuran-2(3H)-ona.”

Art. II. — Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.095 din 5 decembrie 2005, cu completarile ulterioare, se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 2, dupa litera d) se introduce o noua litera, litera d1), cu urmatorul cuprins:

„d1) plante si substante aflate sub control national — termen desemnand plantele si substantele cu proprietati psihoactive, introduse in anexele la prezenta lege prin procedura nationala prevazuta la art. 8 alin. (3);”.

2. La articolul 8, dupa alineatul (2) se introduc doua noi alineate, alineatele (3) si (4), cu urmatorul cuprins:

„(3) Plantele si substantele nesupuse controlului international care, datorita proprietatilor psihoactive, prezinta un risc pentru sanatatea publica se inscriu in sectiunea «Plante si substante aflate sub control national» din tabelele din anexa la prezenta lege, la propunerea Ministerului Sanatatii.
(4) Sectiunea «Plante si substante aflate sub control national» se actualizeaza ori de cate ori este necesar, prin hotarare a Guvernului.”

3. La anexa, dupa sectiunea „Psihotrope” a tabelului I se introduce o noua sectiune, sectiunea „Plante si substante aflate sub control national”, cu urmatorul cuprins:
„PLANTE ȘI SUBSTANȚE AFLATE SUB CONTROL NAȚIONAL”
1. Acid ibotenic
2. Amanita muscaria (L: Fr.) Lam
3. Amanita pantherina
4. Amida acidului lisergic
5. Toate speciile din genul Argyreia
6. BZP (benzilpiperazina)
7. DOC (2,5-dimetoxi-4-cloroamfetamina) = 1-(4-clor-2,5-dimetoxi-fenil) propan-2-amina
8. DOI (2,5-dimetoxi-4-iodoamfetamina) = 1-(2,5-dimetoxi-4-iodofenil)-propan-2-amina
9. CPP (clorofenilpiperazina)
10. CP 47,497 = 2-(3-hidroxiciclohexil)- 5-(2-metiloctan-2-il)fenol
11. CP 47,497-C6 = 2-(3-hidroxiciclohexil)-5-(2-metilheptan-2-il) fenol
12. CP 47,497-C8= 2-(3-hidroxiciclohexil)-5-(2-metilnonan-2-il) fenol
13. CP 47,497-C9= 2-(3-hidroxiciclohexil)-5-(2-metildecan-2-il) fenol
14. Fluorometcatinona (flefedrona) = 1-(fluorofenil)-2-(metilamino) propan-1-ona
15. Indanilamfetamina
16. JWH-018 = Naftalen-1-il-(1-pentilindol-3-il) metanona
17. 4-metilmetcatinona (mefedrona) = 1-(4-metilfenil)-2-metilaminopropan-1-ona
18. 4-metoximetcatinona (metedrona) = 1-(4-metoxifenil)-2-(metilamino) propan-1-ona
19. Muscimol
20. Nymphaea caerulea Sav.
21. Turbina corymbosa (L.) Raf., Sin. Rivea corymbosa (L.) Hallier f.
22. Toate speciile din genul Psilocybe 23. TFMPP (trifluorometilfenilpiperazina)
24. β-ceto-MDMA (metilona) = 2-metilamino-1-(3,4- metilendioxifenil) propan-1-ona
25. β-ceto-MBDB (butilona) = 1-(1,3-benzodioxol-5-il)-2- (metilamino) butan-1-ona.”

4. La anexa, dupa sectiunea „Psihotrope” a tabelului II se introduce o noua sectiune, sectiunea „Plante si substante aflate sub control national”, cu urmatorul cuprins:
„PLANTE ȘI SUBSTANȚE AFLATE SUB CONTROL NAȚIONAL
1. Ibogaina
2. Ketamina
3. Mitragyna speciosa Korth (Kratom)
4. 7-hidroximitragynina
5. Mitraginina
6. Salvia divinorum Epling & Játiva
7. Salvinorin A-F
8. Tabernanthe iboga (L.) Nutt.”

5. La anexa, dupa sectiunea „Psihotrope” a tabelului III se introduce o noua sectiune, sectiunea „Plante si substante aflate sub control national”, cu urmatorul cuprins:
„PLANTE ȘI SUBSTANȚE AFLATE SUB CONTROL NAȚIONAL”
1. Bromo-dragonfly = 1-(8-Bromobenzodifuran-4-il)-2- aminopropan
2. Gama-butirolactona (GBL) = Dihidrofuran-2(3H)-ona 3. Nitrit de amil”

Art. III. — (1) In decurs de 10 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, proprietarul, posesorul ori detinatorul cu orice titlu al plantelor si substantelor prevazute la art. I si II are obligatia sa distruga, pe cheltuiala proprie, cu respectarea prevederilor legale, plantele si substantele pe care le detine.

(2) In perioada prevazuta la alin. (1), cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea, transformarea, oferirea, punerea in vanzare, vanzarea, distribuirea, livrarea cu orice titlu, trimiterea, transportul, procurarea, cumpararea, introducerea sau scoaterea din tara, precum si importul ori exportul plantelor si substantelor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta sunt interzise, in conformitate cu prevederile Legii nr. 143/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

Be Healthy

Reclame

Etichete: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s


%d blogeri au apreciat asta: